Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; specjalista chorób wewnętrznych, doświadczony kardiolog i elektrofizjolog kliniczny. Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodych lekarzy. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015. Autor ponad trzystu doniesień naukowych. Laureat wielu nagród naukowych (m. in. PTK, Rektora SUM).

Specjalizuje się głównie w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej, w której wdraża nowe metody diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Przebywał na licznych szkoleniach z zakresu elektrofizjologii, ablacji, implantacja rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Arhus (Dania) oraz Catharina Hospital w Eidhoven (Holandia).

W kardiologii inwazyjnej zajmuje się leczeniem chorych z ostrymi epizodami wieńcowymi, w tym z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym, określeniem optymalnych metod terapii, określeniem czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego, wpływem zaburzeń metabolicznych, w tym głównie cukrzycy, upośledzonej funkcji nerek na wczesne i odległe wyniki u chorych z zawałem serca.

Kolejny istotny temat kliniczny i badawczy stanowi nieoperacyjna naprawa ciężkiej, funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego oraz przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków obarczonych zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: