Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia prowadzi specjalistyczne konsultacje w zakresie:

 • Badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu naczyniowego tętniczego, żylnego i chłonnego;
 • Ocena i interpretacja inwazyjnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych chorób naczyń;
 • Kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowych w zakresie chorób naczyń;
 • Rozpoznawanie i leczenie powikłań po operacjach naczyń;
 • Planowanie i kierowanie wczesną rehabilitacją po operacjach naczyń;
 • Inne zadania objęte specjalnością podstawową zakresie chirurgii ogólnej.

Specjaliści:

dr n. med. Ryszard Walas
lek. med. Lidia Słowik Gomułka

Godziny przyjęć:

Wtorek 13:30 – 16:30  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: