Dr n. med. Antoni Pyrkosz

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1982 r.), pediatra, specjalista neonatologii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 1982 r. podejmuje pracę z oddelegowaniem z podstawowych jednostek zatrudnienia – ZOZ, i WZOZMDziM do Kliniki Patologii Noworodka Śląskiego Centrum Pediatrii, uzyskując specjalizację z pediatrii i neonatologii. Od 01.10.1989 r. zostaje przyjęty w poczet pracowników naukowo-dydaktycznych najpierw Śląskiej Akademii Medycznej, a następnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – aż do 30.09.2015 r. – kolejno na stanowiskach asystenta, do adiunkta w Zakładzie Genetyki i, po zmianie, Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej Molekularnej i Genetyki. Prowadził zajęcia ze studentami polskimi z zakresu genetyki medycznej (jeszcze przed rozpoczęciem pracy na pełnym etacie pracownika uczelni – od 1986 r.) oraz od 1998 r. ze studentami angielskojęzycznymi, będąc współautorem tego programu zajęć.

Pracę w poradnictwie genetycznym rozpoczyna od stycznia 1983 r. – tj. od momentu powstania pierwszej poradni genetycznej, w ówczesnym województwie katowickim, której był współpomysłodawcą i współorganizatorem, podobnie jak i Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (1993 r.), gdzie w pierwszym okresie działalności pełnił funkcję konsultanta merytorycznego ośrodka. Kontynuuje pracę w Poradni Genetycznej GCZD w Katowicach od 2001 r. do 2015 r. Od 01.X.2015 r. przenosi się do Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydział Medyczny i nowo powstały kierunek lekarski, pracując w Poradni Genetycznej w Rzeszowie.

Był współzałożycielem Oddziału Śląskiego – Polskiego Towarzystwa Genetyki – 1988 r. Był również członkiem założycielem ogólnopolskiej Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu – Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – pełniąc różne funkcje, w tym w Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej oraz członka Zarządu Głównego. Jest też członkiem Zespołu – Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych ds. Genetyki Klinicznej – od 2001 r. W latach 1999 – 2010 był Członkiem Komitetu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk: Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych. Został też wybrany do ogólnopolskich władz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, jako Członek Sądu Koleżeńskiego – od 2006 r. do 2010. Od 2002 r. do 2015 r. pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Genetyki Klinicznej Województwa Śląskiego. Miał i ma też uczestnictwo w kilku Towarzystwach Naukowych (PTP, PTN, PTG, PTGCz), był też członkiem Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Ponadto został powołany jako – Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania nowego programu specjalizacji w Genetyce Klinicznej – jako przedstawiciel Konsultanta Krajowego (2013 r.), jest też członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Genetyka Kliniczna (2010 r.) i Laboratoryjna Genetyka Medyczna (2015 r.).    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: