Dr n. med. Zbigniew Szczepanowski

Specjalista chirurgii ogólnej, od 01.10.2018  r. ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Stopy cukrzycowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Od 2007 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej, prowadzi leczenie przewlekłych, trudnogojących się ran z wykorzystaniem materiału biologicznego jakim są larwy Lucilia sericata. W marcu 2013 r. uzyskał tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem, po przedstawieniu rozprawy doktorskiej: Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

    Partnerzy Wspierający:

    Partnerzy: