Poradnia Kardiologiczna

Poradnia prowadzi specjalistyczne konsultacje w zakresie:

 • Udzielanie porad lekarskich w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób kardiologicznych;
 • Kierowanie pacjentów na konsultacje i inne leczenie specjalistyczne ambulatoryjne oraz szpitalne, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia;
 • Udzielanie pisemnych konsultacji na zlecenie lekarzy innych poradni;
 • Zlecanie badań pogłębionej diagnostyki kardiologicznej, w tym badań EKG i Echo;
 • Wykonywanie na zlecenie lekarza poradni badań diagnostycznych EKG i Holtera RR i EKG oraz badań diagnostycznych wysiłkowych;
 • Standardowo przypisane do poradni kardiologicznej, a dodatkowo wykonywana konsultacja telekardiologiczna polegająca na ocenie/opisie badań pacjentów objętych zdalnym monitoringiem;
 • Kontrola rozruszników serca;
 • Kontrola kardiowerterów-defibrylatorów (ICD);
 • Kontrola stymulatorów resynchronizujących (CRT-P/CRT-D);
 • Wykonywanie testów wysiłkowych;
 • Wykonywanie badań USG, echokardiograficznych i dopplerowskich.

Specjaliści:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
dr n. med. Joanna Boidol
dr n. med. Grzegorz Honisz
dr n. med. Marcin Świerad
dr n. med. Mateusz Knop

Godziny przyjęć:

dr n. med. Joanna Boidol: wtorek 15:30 – 18:00
dr n. med. Mateusz Knop: środa 15:30 – 18:00  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS:0000396540, NIP:6482761515, Regon:242742607, jako Administratora Danych w celu otrzymania odpowiedzi. Zgodę mogę wycofać składając oświadczenie na adres: iod@kmptm.pl. Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klauzula informacyjna o szczegółach przetwarzania jest dostępna pod linkiem.

  Partnerzy Wspierający:

  Partnerzy: