Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; specjalista chorób wewnętrznych, doświadczony kardiolog i elektrofizjolog kliniczny. Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodych lekarzy. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015. Autor ponad trzystu doniesień naukowych. Laureat wielu nagród naukowych (m. in. PTK, Rektora SUM).

Specjalizuje się głównie w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej, w której wdraża nowe metody diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Przebywał na licznych szkoleniach z zakresu elektrofizjologii, ablacji, implantacja rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Arhus (Dania) oraz Catharina Hospital w Eidhoven (Holandia).

W kardiologii inwazyjnej zajmuje się leczeniem chorych z ostrymi epizodami wieńcowymi, w tym z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym, określeniem optymalnych metod terapii, określeniem czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego, wpływem zaburzeń metabolicznych, w tym głównie cukrzycy, upośledzonej funkcji nerek na wczesne i odległe wyniki u chorych z zawałem serca.

Kolejny istotny temat kliniczny i badawczy stanowi nieoperacyjna naprawa ciężkiej,  funkcjonalnej  niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego oraz przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków obarczonych zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu.

Zbigniew Kalarus