Poradnia kardiologiczna

Poradnia prowadzi specjalistyczne konsultacje w zakresie:

 • Udzielanie porad lekarskich w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób kardiologicznych;
 • Kierowanie pacjentów na konsultacje i inne leczenie specjalistyczne ambulatoryjne oraz szpitalne, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia;
 • Udzielanie pisemnych konsultacji na zlecenie lekarzy innych poradni;
 • Zlecanie badań pogłębionej diagnostyki kardiologicznej, w tym badań EKG i Echo;
 • Wykonywanie na zlecenie lekarza poradni badań diagnostycznych EKG i Holtera RR i EKG oraz badań diagnostycznych wysiłkowych;
 • Standardowo przypisane do poradni kardiologicznej, a dodatkowo wykonywana konsultacja telekardiologiczna polegająca na ocenie/opisie badań pacjentów objętych zdalnym monitoringiem;
 • Kontrola rozruszników serca;
 • Kontrola kardiowerterów-defibrylatorów (ICD);
 • Kontrola stymulatorów resynchronizujących (CRT-P/CRT-D);
 • Wykonywanie testów wysiłkowych;
 • Wykonywanie badań USG, echokardiograficznych i dopplerowskich.

Specjaliści:

Godziny przyjęć:

Dr n. med. Aleksandra Woźniak: czwartek 15.00 – 18.00
Dr n. med. Sławomir Pluta: czwartek 15.00 – 18.00